Aleš Cibulka v pořadu Blízká setkání

Aleš Cibulka

Aleš Cibulka je posluchačům Dvojky důvěrně známý, jsou na jeho způsob moderování zvyklí a přijali jej i v trochu odlišném typu pořadu.

Dobrý den,

obracím se na vás s připomínkou na osobu moderátora Aleše Cibulky, který nyní o prázdninách uvádí pořad Blízká setkání. Dnes po uvedení pořadu s paní Zdenou Hadrbolcovou jsem se konečně rozhodla napsat. Pan Cibulka se dle mého názoru velmi rád poslouchá, jeho pokládané otázky pro hosta jsou zbytečně "košaté" a dlouhé. Nehledě na to, že mluví velmi rychle, byť zřetelně. Myslím si, že pozvaní hosté jsou natolik inteligentní, že i krátkou otázku pochopí a odpoví na ni. Nezlobte se, ale chceme slyšet názory pozvaného hosta a dozvědět se od osobnosti co nejvíce, nikoliv poslouchat zbytečné řeči pana Cibulky. Domnívám se, že toto není zábavný pořad typu Tobogan. Zároveň chci však velmi pochválit pořad Zlaté časy moderovaný velmi kultivovaným způsobem panem Václavem Koptou. Děkuji Vám a jsem s pozdravem.

Téměř každodenní posluchačka

E. F.

____________________________________________________________________

Vážená paní,

děkuji Vám za kritickou reakci týkající se moderátorského stylu Aleše CIbulky. Popravdě řečeno, očekával jsem, že letní angažování pana Cibulky v době, kdy si Tereza Kostková vybírala dovolenou, bude provázeno posluchačskými komentáři – způsob přístupu obou osobností k hostům je odlišný, a jak uvádíte, co se hodí do pořadu Tobogan, nemusí každému vyhovovat v pořadu Blízká setkání. Skutečností však je, že Váš kritický ohlas je v mé agendě první a jediný (Tereza Kostková se již k moderování Blízkých setkání vrátila). Vysvětluji si to tím, že Aleš Cibulka je posluchačům Dvojky důvěrně známý, jsou na jeho způsob moderování zvyklí a přijali jej i v trochu odlišném typu pořadu. Vím přímo od pana Cibulky, že si byl obtížnosti své úlohy vědom a snažil se přizpůsobit formátu pořadu Blízká setkání, ale domnívám se, že jeho naturel a osobitost se u mikrofonu v živém vysílání nedají potlačit. Každopádně mu Vaši kritickou připomínku sdělím. Je to zpětná vazba, za kterou by měl být každý rozhlasový pracovník vděčný.

Stejně tak sdělím Vaši pochvalu tvůrcům pořadu Zlaté časy i vedení Dvojky.

S přáním všeho dobrého

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu