Alternativní vědecké metody ve vysílání. Ano, či ne?

Listopadové zasedání Etické komise Českého rozhlasu

Ve středu 7. listopadu letos potřetí zasedala Etická komise Českého rozhlasu. Na programu jednání byla tentokrát tři témata: prezentace alternativních metod ve vysílání, bulvarizační tendence a chování zaměstnanců na sociálních sítích.

Český rozhlas má povinnost poskytovat u každého tématu prostor relevantním názorovým proudům. Uplatňování tohoto principu v případě témat spadajících do oblasti vědy a medicíny je často předmětem kontroverzí a kritických reakcí posluchačů. Členové Etické komise na listopadovém zasedání debatovali nad tím, jak má Český rozhlas v těchto případech postupovat.

Podle názoru komise není vyloučeno, aby Český rozhlas představoval ve vysílání alternativní vědecké metody, je však třeba při přípravě pořadu konzultovat okruhy témat i otázky se zástupci vědecké obce. Posluchač má právo být informován, že daný názor neprošel odbornou oponenturou. Etická komise zároveň vydala doporučení, aby takový příspěvek nebyl zařazen do programového formátu přijímaného veřejností jako pořad s odbornou erudicí.

Druhým tématem byly údajné bulvarizační tendence, které někteří posluchači v poslední době registrují zejména na webu iRozhlas. Etická komise ve svém stanovisku uvádí, že v činnosti Českého rozhlasu jsou patrné prvky infotainmentu, nikoli bulvarizace. Etická komise je toho názoru, že titulky článků na webu iRozhlas by měly vyjadřovat podstatu informace bez emocionálního zabarvení, což odpovídá úloze média veřejné služby.

Členové komise se ve třetím bodě jednání vrátili k již dříve projednané otázce chování zaměstnanců na sociálních sítích. Ta se v posledních týdnech vrátila do veřejné debaty v souvislosti s neověřenou informací týkající se návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Německu, kterou na svém osobním facebookovém profilu zveřejnil redaktor Českého rozhlasu.

Ze stanoviska Etické komise vyplývá, že profil soukromé osoby je neoddělitelný od zaměstnaneckého poměru k Českému rozhlasu. Zaměstnanec je hodnocen jako součást instituce a stejně tak instituce je hodnocena podle svých zaměstnanců. K tomu je třeba přihlédnout při komunikaci na soukromých profilech na sociálních sítích, zejména pokud se pisatel identifikuje jako zaměstnanec Českého rozhlasu.

Kompletní vyjádření Etické komise ČRo naleznete na stránkách Českého rozhlasu