• Informace
  • Autorská soutěž Radio Drama Autor vstupuje do druhé fáze

Autorská soutěž Radio Drama Autor vstupuje do druhé fáze

Poslech dramat na festivalu Prix Bohemia Radio

Přihlašování děl do soutěže Radio Drama Autor o nejlepší původní rozhlasovou hru a nejlepší původní rozhlasovou hru pro děti bylo ukončeno 16. prosince 2019. Celkově bylo přihlášeno 112 textů do kategorie Původní rozhlasová hra a 72 textů do kategorie Původní rozhlasová hra pro děti a mládež. Soutěžní příspěvky mají nyní k prostudování a hodnocení odborné poroty. Vyhlášení vítězů se uskuteční v květnu letošního roku.

Český rozhlas děkuje všem, kteří přihlásili svá díla do soutěže za jejich zájem, a věří, že vysoký počet přihlášených textů bude představovat pro rozhlasovou tvorbu zajímavou nabídku výrazných témat i originálních tvůrčích postupů.

O soutěži Radio Drama Autor

Soutěž Radio Drama Autor vypsal Český rozhlas u příležitosti 96. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Cílem soutěže je podpořit rozvoj rozhlasové dramatiky, rozšířit okruh spolupracujících autorů a nabídnout prostor pro rozvíjení nových témat i formálních postupů.

Soutěžní příspěvky bylo možné přihlásit do dvou kategorií – původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra v českém jazyce určená k rozhlasovému nastudování a původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra pro děti a mládež v českém jazyce určená k rozhlasovému nastudování.

Přihlašování soutěžních příspěvků bylo možné do 16. prosince 2019. Vyhlášení vítězů proběhne v květnu 2020. Vítěz v každé z kategorií získá finanční odměnu.

S případnými dotazy je možné obrátit se na tajemníka soutěže prostřednictvím e-mailové adresy autor@rozhlas.cz.

Odborné poroty soutěže Radio Drama Autor

Přihlášené příspěvky budou vybírat dvě odborné poroty ve dvou kolech. V prvním kole bude vybráno maximálně deset textů, které postoupí do finálového kola. Ve druhém kole bude v každé kategorii vybrán vítězný soutěžní text. Zasedání porot pro první kolo proběhne do 31. března 2020, pro kolo druhé pak do 30. dubna 2020. Konečné výsledky soutěže budou oznámeny do konce května 2020.

V porotách soutěže Radio Drama Autor zasedne například režisér a umělecký šéf libereckého Divadla F. X. Šaldy Šimon Dominik, režisér Josef Kačmarčík, literární a divadelní vědec a pedagog Pavel Janoušek, dramaturgyně a překladatelka Natálie Preslová nebo šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák. Kompletní složení odborných porot naleznete v příloze.