Byli jsme? - Lukáš Sommer

Byli jsme? - Lukáš Sommer

"Kytarové album „Byli jsme?“ je vlastně časosběrný dokument. Zahrnuje melodie a nápady z mých úplných skladatelských začátků, které se postupem času proměňovaly až k nepoznání.

Suita ve starém stylu je jakousi poctou českým hudebníkům, loutnistům a kantorům – s každou větou cestujeme hlouběji do času až k závěrečné Z hlubokosti, která je jakýmsi temným zrcadlem, v němž lze matně rozpoznat melodii chorálu. Fugu a tanec jsem psal s myšlenkou na Dmitrije Šostakoviče. Jak by asi vypadalo 24 fug pro kytaru? Onu pomyslnou a-moll mám touto skladbou splněnu. Svou Písní pro Lili jsem oslavil početí naší dcery Julie, abych jí dal do života její první a snad radostnou melodii. Tři melancholická preludia jsou jakousi sumou nástrojového myšlení – skladatel by se neměl bát vědomě navázat na úchvatnou historii nástrojové literatury. Úvodní preludium Neopouštěj mě… propojuje katalánské rytmy s bolavou chromatickou melodií plnou proseb o odpuštění. Legenda o Viktorce původně vznikala jako scénická hudba, která ozvučí tragický příběh ženy v básni Jaroslava Seiferta. Závěrečné preludium Byli jsme? je věnováno mému příteli, básníku Vítu Slívovi, autorovi bolestně lapidární předlohy. Skladba Hommage à J. Rodrigo má podtitul Por caminos de Sagunto (Po schodech Sagunta). Když jsem skladbu poprvé v Saguntu zahrál, brali mě obyvatelé tohoto překrásného městečka téměř jako dávného přítele. Název alba zní – Byli jsme? – a já sám si tuto otázku často kladu, třeba právě v závěrečném Druhém dopisu otci." L. Sommer

Další skladby Lukáše Sommera vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Díkuvzdání
Fantasia bucolica
Impromptu
Koncert pro harfu a orchestr
Canzona e tocatta per chitarra