Česká mše vánoční / klavírní výtah - Jakub Jan Ryba (ed. Vojtěch Spurný)

26. září 2016

Jakub Šimon Jan Ryba (1765–1815) patří nepochybně k nejznámějším českým kantorům a zároveň je (poněkud nespravedlivě) vnímán téměř výhradně jako autor jednoho díla, byť obecně známého a oblíbeného. Česká mše vánoční není jen prvním kompletním liturgickým dílem v českém jazyce, nýbrž i nejznámější skladbou J. J. Ryby. I přes represe a nucené omezení církevního života v době komunistické totality se stala symbolem českých Vánoc – nejen v kostelích, ale i na koncertním pódiu a na zvukových nosičích.

Klavírní úprava vychází z vydání partitury v Českém rozhlase z roku 2014. Tato publikace vychází z nejstaršího zachovaného opisu, jenž Českou mši vánoční uchovává v podobě dle našeho názoru nejčistší a nejpůsobivější.

Nejzávažnější změnou oproti originálu je transpozice částí Ad Kyrie, Ad Gloria, Ad Credo, Ad Offertorium, Ad Sanctus a Ad Benedictus o celý tón níž, aby byla mše dostupná k provedení i amatérským tělesům. Vzali jsme přitom v úvahu nejen historický posun ladění a výšky komorního a, ale i fakt, že tyto transpozice nalezneme již v některých opisech.

Klavírní výtah byl vypracován tak, aby odrážel co možno nejvěrnější obraz partitury. Tomuto cíli slouží i přidané instrumentační poznámky o jednotlivých nástrojích. Výsledkem je poněkud komplikovanější stylizace, kterou si však každý pohotový klavírista může zjednodušit.

Protože klavírní výtah může být hrán i na varhany, byly v levé ruce přidány basové noty v závorkách určené varhannímu pedálu. Varhaníci si budou rovněž muset poradit s rozsahem pravé ruky, který na mnoha místech překračuje rozsah varhan a je navíc klavírně stylizován.

Další tituly Jakuba Jana Ryby vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Česká mše vánoční (partitura)
Česká mše vánoční (party)
Česká mše vánoční (komorní verze)
Stabat mater

Spustit audio