Český rozhlas a Národní muzeum uzavřely deklaraci o spolupráci

22. listopad 2013

Ke slavnostnímu podpisu memoranda o vzájemné spolupráci se dnes sešli ředitelé Českého rozhlasu MgA. Peter Duhan a Národního muzea PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. Uzavřením deklarace vyjádřili oboustrannou připravenost ke vzájemné spolupráci do konce roku 2014.

Cílem této spolupráce je zejména zvyšování informovanosti veřejnosti o činnostech obou organizací, které objevují nejrůznější témata z dějin lidstva a společnosti. Obě strany mimo jiné vyjádřily připravenost podpořit plánované projekty poskytnutím materiálů ze svých archivů.

„Spolupráce Národního muzea a Českého rozhlasu velmi úspěšně trvá již mnoho let,“ uvedl při této příležitosti Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea, „jsem velmi rád, že má Národní muzeum možnost oslovit nejširší vrstvy potenciálních návštěvníků prostřednictvím pořadů různých stanic Českého rozhlasu.“

„Zvát naše posluchače na výstavy a akce Národního muzea je pro nás čest. Z praxe vím, že se veřejnost o jeho projekty velmi zajímá a v našem vysílání informace o nich vyhledává,“ doplnil Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu.

Informace o obou institucích a jejich aktivitách naleznete na webových stránkách www.rozhlas.cz a ww.nm.cz.

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace