Choreae vernales pro flétnu a klavír - Jan Novák

24. září 2009

Choreae vernales (Jarní tance) vznikly v roce 1977 nejprve jako skladba pro flétnu a kytaru, teprve potom je Jan Novák přepsal pro flétnu a klavír a také pro flétnu se smyčcovým orchestrem, celestou a harfou.

Jde o tři volně spojené věty, z nichž každá má vlastní osobnost a vlastní kontrasty. Inspiraci pro hlavní téma první věty nacházíme v Horatiovu verši "Diffugere nives, redeunt iam gramina campis / arboribusque comae" (Roztál sníh, již klíčí semínka na poli a stromy odívají se listovím).

Rytmické čtení tohoto hexametru v latině je vlastně přesně přeneseno do první trojdílné fráze na začátku Allegretta. I v druhých dvou větách je zachována jarní a taneční nálada, střídají se táhlé, bukolické písně a divoké bakchické reje.... Ale ať každý interpret najde své vlastní kombinace kroku a pohybu!

Další skladby Jana Nováka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia
Capriccio
Capriccio - klavírní výtah
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
IV Hymni Christiani
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata
Rotundelli
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata brevis
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva
Toccata chromatica
Variace na téma Bohuslava Martinů

obsazenífl, pftemateriálpartitura, partnakl.č.R 184cena190,- Kč

Spustit audio