Choreae vernales pro flétnu a kytaru - Jan Novák

20. únor 2017

Choreae vernales (Jarní tance) vznikly v roce 1977 nejprve jako skladba pro flétnu a kytaru, později je Jan Novák přepsal pro flétnu a klavír a také pro flétnu se smyčcovým orchestrem, celestou a harfou.

Jde o tři volně spojené věty, z nichž každá má vlastní osobnost a vlastní kontrasty. Inspiraci pro hlavní téma první věty nacházíme v Horatiovu verši "Diffugere nives, redeunt iam gramina campis / arboribusque comae" (Roztál sníh, již klíčí semínka na poli a stromy odívají se listovím).

Rytmické čtení tohoto hexametru v latině je přesně přeneseno do první trojdílné fráze na začátku Allegretta. I v druhých dvou větách je zachována jarní a taneční nálada, střídají se táhlé, bukolické písně a divoké bakchické reje.... Ale ať každý interpret najde své vlastní kombinace kroku a pohybu!

Další skladby Jana Nováka vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia
Capriccio
Capriccio - klavírní výtah
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
IV Hymni Christiani (Čtyři křesťanské hymny pro klavír s vokálním partem ad libitum)
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata
Rotundelli
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata brevis
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva
Toccata chromatica
Variace na téma Bohuslava Martinů

Spustit audio