Concertino per tromba ed orchestra / klavírní výtah - Václav Trojan

2. prosinec 2015

Hudbu Václava Trojana lze stylově řadit mezi folklórní linii tvorby Bohuslava Martinů a neoklasicistní dílo Iši Krejčího, často bývá označován za tradicionalistu. Jedním z důvodů této stylové orientace byla určitě i snaha o širší užití jeho tvorby a v důsledku převaha hudby scénické a filmové. Byl vlastně jedním z prvních českých skladatelů, kteří začali spolupracovat s filmem a rozhlasem. Navíc byl skvělým znalcem nástrojů a precizním instrumentátorem, jeho přednosti uznávali i příznivci avantgardního myšlení.

Na objednávku mezinárodní soutěže Pražského jara dokončil 23. ledna 1977 Concertino per tromba ed orchestra, které se v následujícím roce stalo povinnou skladbou této soutěže. Fanfárový ráz první věty kontrastuje s lyričností a zpěvností věty druhé i s hravostí technicky nejnáročnější třetí části. V úplném závěru se jako ozvěna vrací úvodní fanfárové téma a logicky skladbu uzavírá. „Neoklasicistní Concertino výborně reprezentuje vyspělé Trojanovo umění: vyznačuje se průzračností i líbezností, zároveň však klade virtuózní technické požadavky, které jsou schopni splnit pouze prvotřídní trumpetisté.“ (Jan Vičar: Václav Trojan, Panton, 1989)

Premiéra se uskutečnila na koncertě vítězů soutěže Pražského jara 15. května 1978. Skladbu přednesl Vladimír Rejlek za doprovodu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod taktovkou Josefa Hrnčíře. Klavírní výtah pořídil autor z praktických důvodů zřejmě paralelně s orchestrální verzí.

Další skladby Václava Trojana vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Concertino per tromba ed orchestra
Čtyři karikatury s jednou navíc
Fuga a 4 voci
Jaro
La Lumia
Pohádka
Poslední růže od Casanovy
Praeludium pro varhany
Zima

Spustit audio