Concerto Bohemia od roku 2019 v novém! Přihlaste se do 28. ročníku

Soutěž o vstupenky na Concerto Bohemia

Všechny soubory a orchestry mladých interpretů srdečně zveme k účasti na 28. ročníku soutěže Concerto Bohemia. Změny se dočkaly věkové kategorie a soutěž i koncert laureátů nyní probíhá v jednom školním roce. V případě potřeby vám také nahrajeme soutěžní nahrávku.

Pro vítěze jednotlivých věkových kategorií je připravena finační odměna ve výši 10 tisíc korun, dále natáčení nahrávky ve studiu Českého rozhlasu a konečně vystoupení na koncertě laureátů ve Velkém sále paláce Žofín.

Kategorie:

  • soubory a orchestry věkového průměru do 15,99 let
  • soubory a orchestry věkového průměru od 16 do 20,99 let
  • soubory a orchestry věkového průměru od 21 do 25,00 let

    v minimálním obsazení šesti hráčů

Ceny:

  • 10.000,- Kč pro vítěze jednotlivých kategorií
  • nahrávka natočená ve studiu ČRo
  • vystoupení na koncertě laureátů ve velkém sále paláce Žofín

Přihlášky:
elektronicky do 15. 12. 2018

Porota složená z předních českých hudebníků a dirigentů posuzuje soutěžní nahrávky v délce 10 až 20 minut.

Soutěžní repertoár souborů je volitelný, vždy však musí být zařazena nejméně jedna skladba českého autora.

Nahrávky musí být pořízeny v období mezi 1. lednem a 15. prosincem 2018, ve studiu či během veřejného vystoupení, a to jako live záznam bez následné editace. Ke zvukové kvalitě nahrávky ale porota nepřihlíží.

Pokud máte problém s nahráním soutěžních snímků, ozvěte se do 30. října 2018, pokusíme se vám pomoci.

Náležitosti přihlášky
- vyplněná a signovaná přihláška;
- demo nahrávka;
- fotografie souboru se jménem autora (minimálně 300 dpi);
- bio (stručné info o historii a současnosti souboru, do 1 100 znaků včetně mezer);
- notové materiály všech soutěžních skladeb;
- videozáznam z natáčení soutěžní nahrávky, který porota zhlédne v případě pochybností spojených s natáčením soutěžní nahrávky (může být pořízený na mobilní telefon, k jeho kvalitě porota nepřihlíží).

Podrobné informace naleznete v Soutěžním řádu Concerto Bohemia.

Kontakt:
Mgr. Simona Hopfingerová
simona.hopfingerova@rozhlas.cz
+420 603 169 317