Čtyři karikatury s jednou navíc - Václav Trojan

20. březen 2007

Koncertní tvorba Václava Trojana (1907 - 1983) zůstala poněkud ve stínu mezinárodních úspěchů jeho hudby pro film - ostatně řada Trojanových koncertních skladeb vznikla dodatečnou úpravou původně filmové hudby nejčastěji do podoby vícevětých suit. Do jisté míry to platí i o Trojanově znamenité, zvukově barvité a osobitým hudebním humorem překypující pětidílné suitě s názvem Čtyři karikatury s jednou navíc.

Trojan vytvořil první verzi tohoto muzikantsky svěžího dílka na přelomu let 1972 - 73 pro dechový orchestr s klavírem a bicími nástroji. O rok později Trojan skladbu upravil pro standardní obsazení komorního orchestru s myšlenkou na Státní komorní orchestr Pardubice. Ve Čtyřech karikaturách s jednou navíc Trojan použil pro 2. a 5. větu část své hudby ke známému pohádkovému filmu Byl jednou jeden král. Jde o část "Hudba k hodům prasečím", která i ve filmu doprovází slavnou absurdní scénu "prvních neslaných vepřových hodů v historii" a pak o závěrečnou část "Na baště Trojanů", jejíž název je zjevnou narážkou i na Trojanovo pražské bydliště - ulici Na baště sv. Tomáše. Ostatní věty suity jsou komponovány nově - naopak, hudbu 4. věty "Maškary" Trojan později vřadil do své baletní pantomimy Sen noci svatojánské (1982), z níž byla opět dodatečně upravena koncertní suita.

Další skladby Václava Trojana vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Concertino per tromba ed orchestra
Concertino per tromba ed orchestra / klavírní výtah
Fuga a 4 voci
Jaro
La Lumia
Pohádka
Poslední růže od Casanovy
Praeludium pro varhany
Zima

obsazení2fl - II muta fl picc, ob, cor ingl, cl in B, cl in Es, 2fg, 2cor, 2trb, 2tbn, tb, euf, timp, batt, pfte, cbmateriálpartituranakl.č.R 104cena250,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio