Cyril Höschl v pořadu Jak to vidí

Kritériem výběru hostů je jejich vztah k probíraným tématům a jistá úroveň kultury mluvené řeči.

Dobrý den, pane Pokorný.

Obracím se na Vás, na ombudsmana Českého rozhlasu, protože se mi už delší dobu příčí zvaní psychiatra MUDr. Cyrila Höschla do pořadů Českého rozhlasu a zejména do pořadu "Jak to vidí". MUDr. Cyril Höschl vystupuje jako moudrý zkušený muž, na slovo vzatý odborník a nezpochybnitelná autorita. Myslím si, že člověk s takovou minulostí, jak ji popisuje Miroslav Vodrážka, nemá žádné morální právo sdělovat své názory na věci veřejné prostřednictvím veřejnoprávního média bez toho, aby své jméno očistil a vyjádřil se prostřednictvím rozhlasu ke skutečnostem uvedeným v rozhovoru Moniky Le Fay s Miroslavem Vodrážkou.

Děkuji Vám za čas, který budete této záležitosti věnovat, a očekávám zároveň Vaši reakci.

H. F.

____________________________________________________________________

Vážený pane,

děkuji Vám, že jste se na mne obrátil. Dovolte, abych Vám sdělil svůj pohled na problém, který zmiňujete.

Jeho první rovinou je povinnost Českého rozhlasu zachovávat ve svých diskusních pořadech maximální názorovou pluralitu. Děje se tomu tak i v pořadu Jak to vidí. Je tedy téměř jisté, že každý pravidelný posluchač pořadu Jak to vidí narazí na názory, které mu konvenují, a stejně tak na komentáře, se kterými se nechce ztotožnit. Je to přirozený důsledek toho, že posláním veřejnoprávního média je zrcadlit společenskou pestrost a vést k názorové toleranci.

Druhou rovinou je výběr konkrétních hostů. Kritériem výběru je jejich vztah k probíraným tématům a jistá úroveň kultury mluvené řeči. Výtky týkající se jejich osobních vlastností a morálního profilu nejsou v mé agendě ojedinělé. Podle mého názoru však není ani technicky, ani metodologicky možné, aby pracovníci Českého rozhlasu prozkoumávali osobní historii všech lidí, kteří předstupují před mikrofony Českého rozhlasu, a rozhodovali, kdo ještě smí a kdo již nesmí být k mikrofonu přizván. Podstatnou okolnost by jistě představoval fakt, že by daná osobnost byla vlastní profesní komunitou vyřazena z práce ve svém oboru nebo byla kvůli svým přečinům odsouzena. Pokud tomu tak není, pokud je potenciální host svou profesní komunitou přijímán, působí ve svém oboru, jeho práce má ohlas ve veřejnosti, nevidím upřímně řečeno metodologickou oporu pro postup, který navrhujete. Za sebe jsem nucen odmítnout představu, že Český rozhlas vytvoří mediální prostředí, v němž se budou všichni obvinění ze spolupráce s StB veřejně očišťovat. Neumím si představit metodiku takového postupu ani jeho hypotetický závěr. Podle mého názoru je nezbytné svěřit tento problém nezávislým soudům.

S pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu