Dark and Vibrant - Emil Viklický

Emil Viklický - Dark and Vibrant

Autorova poznámka k této skladbě: "...několikrát jsem spoluúčinkoval se smyčcovým kvartetem Apollon a houslista Radek Křižanovský uvažoval o tom, že by nebylo špatné, kdybychom spolu měli širší repertoár. Nápad na novou skladbu přišel v kavárničce Panera v Bloomingtonu, asi dvě hodiny jižně od Chicaga. Zrovna jsem si dal kolumbijskou kávu, kterou označovali názvem "Dark and Vibrant". Takže mi nezbývalo, než skladbu posléze doma v Praze dopsat."

"Part klavíristy v této skladbě je částečně improvizovaný, nemusí to nutně být jen jazzová improvizace. Klavírista improvizátor tak může činit i v naprosto soudobém pojetí, s využitím naznačených bitonalit...".

Další sklaby Emila Viklického vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dvojkoncert pro harfu, hoboj a smyčcový orchestr
Klarinetový koncert D dur
Klavírní koncert E dur
Obrazy pro orchestr
Tajemství člověka
Tauromaquia
Tristana
Zelený satén

obsazenívno I, vno II, vla, vcl, pftemateriálpartitura, partynakl.č.R 181cena215,- Kč