Dido / klavírní výtah - Jan Novák

23. červen 2017

Jedno z nejznámějších děl Jana Nováka, kantáta Dido pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr, je typickým plodem Novákova eminentního zájmu o latinu a jeho suverénního zvládnutí této klasické řeči. Novák mluvenou a literární latinu skvěle ovládal a byl schopen v ní plynně hovořit i psát latinskou poezii.

Originální podtitul této kantáty je pochopitelně latinský: “Narratio, cantica, lamenta ex versibus Vergili composita vocum sonis instrumentorumque discripta”. Východiskem libreta je ústřední moment příběhu tragické lásky kartaginské královny Dido k bájnému hrdinovi Aeneovi, zachycený ve 4. knize Vergiliova eposu: Aeneovo osudové rozhodnutí opustit milující Dido a odejít za “vyšším posláním” vrhá Dido do zoufalství díky pocitům dvojité zrady: Aeneovým opuštěním i její vlastní morální prohrou, týkající se marného předsevzetí vůči jejímu manželovi Sychaeovi, po kterém byla vdovou. Na pohřební hranici, s pohledem na Aeneovu flotilu na mořském obzoru, ho proklíná a probodne se dýkou, Aeneovým dávným darem.

Dílo vzniklo v roce 1967 k oslavám 100. výročí založení prvního českého klasického gymnázia v Brně (1867). Jan Novák byl jedním z jeho abiturientů podobně jako řada dalších interpretů, kteří se na premiéře podíleli (např. dirigent premiéry Jiří Waldhans). Premiéra zahrnovala vedle této Novákovy kantáty ještě lyrickou kantátu Aloise Piňose (taktéž abiturienta jubilujícího gymnázia) “Ars amatoria” na text Ovidiův.

Klavírní výtah kantáty vychází v hudebním Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu u příležitosti 50. výročí vzniku této skladby.

Orchestrální partitura a party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Další skladby Jana Nováka vydané hudebním Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia pro dvě flétny a klavír
Capriccio pro violoncello a orchestr
Capriccio pro violoncello a orchestr- klavírní výtah
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
Due preludi e fughe per flauto solo
IV Hymni Christiani (Čtyři křesťanské hymny pro klavír s vokálním partem ad libitum)
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata pro klavír
Rotundelli pro violoncello a klavír
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata brevis pro cembalo
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus pro flétnu, housle a klavír
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva pro sólovou flétnu
Toccata chromatica pro klavír
Variace na téma Bohuslava Martinů pro dva klavíry

Spustit audio