Díkuvzdání - Lukáš Sommer

"V symfonii Díkuvzdání prochází pocit vděčnosti mnoha zkouškami. V té první - osamocen mezi dvěma konfliktními plochami - je vyjádřen varhanní kadencí. V druhé má názvuk večerní písně, i zde je v konfliktu s podivnými, místy až surrealistickými obrazy. Vracím se proto ve vzpomínkách do dětství a nacházím útržek písně, který dává mému konfliktu rozřešení a směřuje k závěrečnému díky".

Lukáš Sommer (*1984) studoval nejprve hru na kytaru na Konzervatoři v Českých Budějovicích. V roce 2003 byl přijat na pražskou konzervatoř, kde se stal již posledním žákem v kompoziční třídě Věroslava Neumanna. Po roce studia byl přijat na pražskou AMU do kompoziční třídy Ivana Kurze. Z jeho současných skladeb jmenujme Tři fresky pro symfonický orchestr, Sonátu pro housle a klavír č. 1, Soucestí - věta pro hoboj a smyčcové trio, Malou sonátu pro hoboj a klavír k básni Jana Skácela, "Labyrint" - sonáta pro cembalo či elektroakustickou skladbu "Klinická smrt". Lukáš Sommer spolupracuje s řadou mladých interpretů, organizuje též různé projekty v rámci soudobé hudby, sympozia s hudebníky a skladateli, pravidelné koncerty v budějovické Koncertní Síni Otakara Jeremiáše a vydávání hudebnin mladých skladatelů.

Další skladby Lukáše Sommera vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Byli jsme?
Fantasia bucolica
Impropmptu
Koncert pro Harfu a orchestr
Canzona e tocatta per chitarra

obsazenífl picc, 2fl, 2ob, cor ingl, 2cl, cl b, 2fg, 4cor, 3trb, 2tbn, tbn b, tb, timp, batt, 2arp, org, archimateriálpartituranakl.č.R 123cena160,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz