Dismanův rozhlasový dětský soubor získá díky změnám lepší zázemí

Posílení odbornosti novými lektory, manažerské vedení, důraz na umělecký a dovednostní rozvoj dětí, lepší zázemí pro realizaci projektů – to všechno jsou změny, které přinese plánované spojení Dismanova rozhlasového dětského souboru s Dětským pěveckým sborem. Díky systémovým změnám bude moci soubor Českého rozhlasu fungovat od ledna příštího roku efektivněji a zvýší svůj organizační, pedagogický i umělecký potenciál.

„O dětské členy se budou starat lektoři v oblasti rozhlasových forem, dramatu, hudby i techniky. Díky moderní a nově vystavěné struktuře budou mít tito odborníci dostatek prostoru a času na to, aby se mohli věnovat tomu, o co jde v souboru především – umělecký a dovednostní rozvoj dětí, a to v činnostech spojených s rozhlasovým vysíláním. Všechny důležité praktické a organizační rozhodnutí týkající se činnosti tělesa, pak budou v rukou odpovědného a zkušeného manažera.,“ řekl Jan Simon, ředitel Centra uměleckých těles.

Propojením Dismanova dětského rozhlasového souboru a Dětského pěveckého sboru vznikne od 1. ledna 2015 v rámci Českého rozhlasu jeden silný subjekt, který nabídne svým členům zejména lepší zázemí pro realizaci projektů. Odborní lektoři budou vybíráni především z řad stávajících rozhlasových pracovníků a absolventů souboru, kteří se znalostí specifického prostředí souvisejícího s dětskou uměleckou činností mohli vhodně navázat na předchozí práci tohoto tělesa. Budou se věnovat mimo jiné výuce rozhlasových forem, dramaturgii, hlasové průpravě na mikrofon, pohybové výchově, herectví, pěveckému projevu, práci s rozhlasovou technikou či softwarem.

Soubor bude zapojený do jednotlivých akcí a soutěží pořádaných Českým rozhlasem, jako jsou například Concerto Bohemia, Concertino Praga a festival Prix Bohemia Radio. V rámci zkoušek se budou konat exkurze ve vysílání a také návštěvy regionálních studií. „Naším cílem je rovněž navázat spolupráci s mediálními partnery Českého rozhlasu: pražskou ZOO, Národním muzeem nebo stanicí Déčko České televize. Dále jednáme s Katedrou výchovné pedagogiky DAMU a zaměřit se chceme rovněž na festivaly pro děti a mládež, například Dítě v Dlouhé, Mezi ploty a Letní Letná,“ dodal Jan Simon.

Soubor nese jméno svého zakladatele Miloslava Dismana, vynikajícího pedagoga a rozhlasového tvůrce. Pod Českým, dříve Československým, rozhlasem působí toto dětské umělecké těleso od roku 1935. Příprava členů Dismanova rozhlasového dětského souboru je směřována přímo k tvorbě rozhlasových pořadů, vedle toho pokračuje soubor v duchu dismanovských tradic ve všestranné kulturní výchově. Významná byla a je divadelní činnost i hudební průprava, stejně jako vedení dětí k výtvarnému cítění.

Jiří Hošna
tiskový mluvčí