Domácí hospicová péče umožňuje odejít ze života v rodinném kruhu

31. leden 2015

Těžce nemocný člověk potřebuje svoji rodinu a rodina potřebuje oporu, která jim pomůže zvládnout toto těžké období. Alternativou může být domácí terénní hospicová péče, kterou nabízí v mnoha městech organizace „Oblastní charity.“ Službu vám mohou nabídnout přímo v nemocnicích, nebo vás na ni upozorní ošetřující lékař. Do Oblastní charity Ústí nad Orlicí, která má pět středisek péče na orlickoústecku, se vydáme v následujícím příspěvku.

Pomoc lidem, kteří odcházejí ze života, poskytuje Oblastní charita v Ústí nad Orlicí a vrchní sestra Petra Kaplanová prozradila, jaké služby rodinám nabízejí.

„Navazuje tam služba psychologa v domácím prostředí, sociálního pracovníka, lze zprostředkovat návštěvu duchovního ze všech církví, možnost osobní asistence a pečovatelskou službu. Na to navazuje půjčovna kompenzačních pomůcek. Lze si pochopitelně zapůjčit i polohovací postel. Ovšem potřebné věci pro ošetření pacienta si sestry dovezou sami a ty jsou bezplatné.“

Domácí hospicová péče - Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Ovšem často si lidé myslí, že bolest pacienta nebude doma tak tlumená jako v nemocnici. To ale není pravda. Tam domácí hospicová péče spolupracuje s lékaři, kteří se přímo bolestí zabývají, jako například doktorka Stýbrová z orlickoústeckého Galenu. Sestry odjíždí do terénu třikrát denně, ale drží pohotovosti 24 hodin, takže je může rodina k pacientovi zavolat i v noci.

Ne všechny zdravotní sestry mohou toto nelehké povolání vykonávat. Jednou z nich je Viola Langerová, která říká, že to není jednoduché a to hlavně na psychiku. Ale když se podaří dovést pacienta v klidu a domácím prostředí do konce pozemského života, tak to sestrám i mnoho dává. Ve srovnání s nemocniční péčí, kde dříve sama pracovala, je tato domácí hospicová pro pacienta lepší.

Domácí hospicová péče - Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Jedním z těch, kterého často sestry volají, je orlickoústecký děkan Vladislav Brokeš. Ten potvrzuje, že vyjíždějí za pacienty domácí hospicové péče, a to dát jim poslední duchovní útěchu. On sám je rád, že se tato péče se rozvíjí, neboť jejími zakladateli je biskupství. Díky tomu se navracíme k dávné tradici, kdy lidé odcházeli z tohoto světa v rodinném kruhu.

Spustit audio