Duchovní árie a dueta (ed. Jiří Kotouč)

Tato malá sbírka duchovních árií a duet českých skladatelů 18. století byla vytvořena k praktickému užití pěvců a studentů.

Árie Šimona Brixiho, Antonína Reichenauera, Karla Blažeje Kopřivy a duet Jiřího Ignáce Linka pocházejí z archivu Ladislava Vachulky (1910–1986), varhaníka, cembalisty, organologa a profesora Pražské konzervatoře.
Árie a duet Františka Xavera Brixiho i árie ze mše Antonína Filse mají svůj původ v archivu baziliky sv. Jakuba v Praze.

Stupně obtížnosti i určení hlasům jsou rozličné – každý si může vybrat dle svého oboru a technické vyspělosti. Veškerá díla jsou přepsána a upravena z partitur do výtahu pro klávesové nástroje (cembalo, varhany, klavír) a dosud nebyla nikdy v této formě publikována.

Další tituly v editaci Jiřího Kotouče k prodeji:

Barokní operní árie