Dvě impromptus pro housle a klavír, op. 154 - Josef Bohuslav Foerster

V sousedství dvou sonát, Suity "Princezna Pampeliška", Fantasie a Balady pro housle a klavír představují Dvě impromptus pro housle a klavír op. 154 spíše dvojici drobnějších kompozic z oblasti tzv. instrumentální lyriky. Jsou to skladby z Foersterova pozdního období: vznikly v roce 1934, kdy skladatel dovršil 75 let svého života. Věnovány jsou Foersterově druhé manželce Olze Hilkenové Dostálové, s níž se skladatel oženil o dva roky později (v prosinci 1936) po smrti své první choti Berty Foerstrové Lautererové. Prvního vydání se opus 154 dočkal v roce 1942 v nakladatelství Hudební matice Umělecké besedy.

Impromptu č. 1 g-moll je skladba meditativní, zahloubaná, s výrazem velmi typickým pro Foersterův lidský i umělecký naturel. Na osnově přehledné třídílné formy se odvíjí hudba pocitově vyrovnaná z tónového materiálu nanejvýš prostého: první část (která se v závěru ve zkrácené repríze navrací) začíná tklivým vzestupným motivem houslí. Po expresivnějším zvlnění v klavíru nastupuje druhá část, která je mírně pohyblivější a - na rozdíl od spíše nízkých poloh a temného témbru úvodní části - přechází do světlejších rejstříků vysokých. V úseku Meno mosso se naplno rozezpívá houslová kantiléna hudbou ražení téměř smetanovského. Závěr znamená návrat k tklivé náladě úvodní části a temnější zvukové barvě spodních poloh obou nástrojů. Skladba se nicméně uzavírá do ticha v projasněném kvintakordu G-dur.

Impromptus č. 2 c-moll plyne v živějším pohybu a jeho struktura je pestřejší. Lze v ní vystopovat rondovou osnovu s většími kontrasty a výrazovými výkyvy na kratších plochách. Závěr je tentokrát energický a rázný: ústí do hutného unisona tónu C ve fortissimu. Při pozorném poslechu této dvojice skladeb nelze nepostřehnout jistou souvislost se známým Smetanovým duem Z domoviny. Foersterovy skladby jsou ovšem drobnější, avšak základní náladový kontrast obou skladeb i některé zjevné smetanismy přímo v povaze hudební řeči tuto souvislost (která jistě není náhodná - Foerster v dětství Smetanu osobně poznal a byl celoživotně jeho oddaným ctitelem) zřetelně naznačují.

Další skladby J. B. Foerstera vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Romance štědrovečerní
Tři vánoční melodramy

obsazenívno, pftemateriálpartitura, partynakl.č.R 158cena190,- Kč