Elévové. Vše, co jste chtěli vědět o programu pro mladé rozhlasové talenty

Elévským programem prošly mnohé známé moderátorské hvězdy Českého rozhlasu. Co vás čeká, pokud se přihlásíte? 

Tvůrčí skupina elévů v Českém rozhlase vznikla v roce 1995. Je otevřena pro časově flexibilní studenty vysokých škol, kteří mají zájem a předpoklady pro rozhlasovou práci. Výuka je bezplatná a probíhá v Praze. O možnostech regionální výuky nás kontaktujte.

Zaměření programu

Cílem elévského programu je seznámit mladé lidi se zásadami, metodami, technologiemi a technikou rozhlasové práce. V průběhu programu získají studenti základní znalosti a orientaci v přípravě programu a vysílání Českého rozhlasu a praktické dovednosti potřebné pro samostatnou tvorbu rozhlasových pořadů a jejich příspěvků.

Obsah výuky

Výuka elévů se v principu odehrává ve třech tematických okruzích, které se zároveň liší i formou a rozsahem.

První okruh má formu přednášek a seminářů a přináší základní orientaci v tom, co je to rozhlas jako médium a Český rozhlas jako médium veřejné služby. Součástí je bližší seznámení s jednotlivými programovými produkty a s podpůrnými programovými službami.

Druhý okruh přináší konkrétní průnik do základních podob rozhlasové tvorby. Na úvodní semináře s poslechem navazují praktická cvičení. Elév tak získává potřebnou praktickou orientaci a znalost rozhlasových žánrů, ale i reálnější možnost rozhodovat se o své případné budoucí specializaci.

Třetí okruh je praktickým výcvikem a víceméně probíhá po celou dobu výukového cyklu. Je to nejdůležitější, a tedy objemově nejrozsáhlejší součást elévského programu. Obsahuje především systematickou hlasovou přípravu a postupné získávaní technických dovedností pro pořizování a editaci zvukového záznamu. Součástí je i základní orientace v programových informačních systémech Českého rozhlasu a základy editace obrazového materiálu.

Náš tým

Borkovcová Jitka
Nejzkušenější lektorka v oblasti natáčení mluveného slova a střihu rozhlasových příspěvků, mistryně zvuku a technická redaktorka.

Fleglová Zdena
Lektorka hlasové výchovy, dlouholetá vedoucí Dismanova rozhlasového dětského sboru. Bohaté zkušenosti ve výuce mluveného slova, režisérka dětských rozhlasových představení. Logopedka.

Kodeš Jaroslav
Lektor hlasové výchovy, režisér rozhlasových her a pohádek, interpret mluveného slova.

Vacek Libor
Vedoucí skupiny elévů, lektor hlasové výchovy. Zkušenost s vedením rozhlasové stanice, redaktor, režisér, interpret mluveného slova. 

Vorlíčková Ivana
Produkční činnost.

Zikmund Tomáš
Mistr zvuku, lektor v oblasti editace zvuku, výuka na Katedře zvukové tvorby HAMU.

Délka programu

Celý program je založen na  individuálním přístupu k účastníkům. Zahájení kurzu je počátkem října a ukončení v květnu. Každý týden se konají vzdělávací semináře a výcvik praktických dovedností (hlasová výuka, tvorba rozhlasových příspěvků nanečisto - práce s nahrávacím zařízením, editace a střih)

Forma spolupráce

Výuková část programu je bezplatná, pro účast v programu je nutné sepsat licenční smlouvu. 

Další kariéra v Českém rozhlase

Po absolvování programu mají studenti možnost další spolupráce s Českým rozhlasem, která může probíhat jak na regionálních, tak i na celoplošných stanicích. Absolventi programu vstupují do Českého rozhlasu jako jeho externí přispěvatelé nebo budoucí zaměstnanci.