Etická komise Českého rozhlasu zahájila činnost

22. červen 2017

Třetí červnové úterý se na pozvání generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala poprvé sešla Etická komise Českého rozhlasu. Jejím cílem je zlepšování služeb pro posluchače, které by se měly odrazit především v programu a vysílání. Zabývat se bude rovněž veřejnoprávním rozměrem rozhlasu a plněním jeho role ve společnosti. Příští zasedání Etické komise se plánuje na září.

Úvodní zasedání Etické komise se uskutečnilo v Radioklubu, v historické budově na Vinohradské 12. Na úvod generální ředitel René Zavoral poděkoval členům komise za účast v tomto poradním orgánu, kterou vyjadřují svůj pozitivní vztah k hodnotám média veřejné služby, a představil jim svou koncepci společné práce na posilování nezávislosti a důvěryhodnosti Českého rozhlasu.

Etická komise má pět členů, kteří byli jmenováni generálním ředitelem Českého rozhlasu na dobu jeho funkčního období. Patří mezi ně předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, předseda České neurochirurgické společnosti Vladimír Beneš, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls, plzeňský biskup Tomáš Holub a někdejší předsedkyně Akademie věd České republiky Helena Illnerová. Členové komise řeší všechny podněty, které jim byly postoupeny generálním ředitelem Českého rozhlasu.

Spustit audio