Fantasia bucolica - Lukáš Sommer

Lukáš Sommer - Fantasia bucolica

Fantasia bucolica vznikla na popud vynikajícího klarinetisty a profesora českobudějovické konzervatoře Zdeňka Zavičáka. Skladba má přehlednou třídílnou formu, její faktura je spíše střídmá, věcná a místy až demonstrativně tonální.

Název "Fantasia bucolica" autor zvolil proto, aby posluchači přiblížil svět, z něhož skladba vzešla - totiž svět prosté středověké bukolické poezie a zvláště pak jedné její specifické formy, frottoly. Přesto však skladatel tuto původní inspiraci narušil: do divoké fantasie se mu v kontextu nedávných rodinných událostí vloudila jakási "modlitba za život".

Lukáš Sommer (*1984) studoval nejprve hru na kytaru na Konzervatoři v Českých Budějovicích. V roce 2003 byl přijat na pražskou konzervatoř, kde se stal již posledním žákem v kompoziční třídě Věroslava Neumanna. Po roce studia byl přijat na pražskou AMU do kompoziční třídy Ivana Kurze.

Další skladby Lukáše Sommera vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Byli jsme?
Díkuvzdání
Impromptu
Koncert pro Harfu a orchestr

obsazenícl, xil, archimateriálpartituranakl.č.R 097cena115,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz