Helena Illnerová

Helena Illnerová

Emeritní předsedkyně Akademie věd ČR

V roce 1961 vystudovala biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a začala pracovat ve Fyziologickém ústavu ČSAV. Jako první na světě se svým týmem zjistila, že tvorba melatoninu v šišince mozkové je řízena biologickými hodinami v mozku. V letech 1993–2001 působila jako místopředsedkyně Akademie věd ČR, v letech 2001–2005 byla její předsedkyní.

V současnosti je členkou vědecké rady AV ČR, Univerzity Karlovy a dvou jejích fakult, Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity, rady FGÚ AV ČR a členkou Rady Národního muzea. Je též členkou Evropského poradního výboru pro výzkum, Evropské akademie věd a umění a v letech 2000 až 2004 byla členkou Velké poroty pro Descartovu cenu EU za výzkum. V roce 2005 obdržela od prezidenta republiky Medaili Za zásluhy II. stupně a v roce 2011 obdržela Čestné uznání Mensy ČR.