• Informace
  • Hommage à Concerto grosso - Robert Hejnar

Hommage à Concerto grosso - Robert Hejnar

Hommage à Concerto Grosso - Robert Hejnar

Skladba Hommage a Concerto grosso (Pocta concertu grossu) byla dokončena v roce 1996. Oproti barokní formě concerta grossa, kde se ve vzájemném dialogu střídá skupina sólových nástrojů (concertino) s orchestrem (concerto grosso), je v této kompozici zastoupeno concertino pouze sólovým prvkem violoncella.

Jak titul napovídá, skladba je jakýmsi „náhrobkem“, reminiscencí, holdem za dávnou hudební formu, v přeneseném biblickém slova smyslu „prach jsi a v prach se obrátíš“, či řeckého „panta rhei“ – tedy metaforou nicoty, pomíjivosti a neopakovatelnosti času…

Další skladby Roberta Hejnara vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Elysium pro klavír sólo a symfonický orchestr
Lorelei pro housle sólo, komorní smyčcový orchestr a klavír

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz