Hymni christiani (Čtyři křesťanské hymny pro klavír s vokálním partem ad libitum) - Jan Novák

19. červenec 2011

Jan Novák se zajímal a studoval veškerá náboženství; jako bývalý žák jezuitského gymnazia však pociťoval křesťanství jako nejpřirozenější. Právě skladby z jeho posledního kompozičního období patří k oblasti křesťanské víry. V „Hymni christiani“ si skladatel vybral, s výjimkou poslední věty, texty spočívající na antické metrice, které rytmicky zjednodušil dle církevní hudební tradice. „Hymni christiani“ jsou zřejmým křesťanským protikladem k pětivětému cyklu „Odae“, komponovanému na pohanské texty římského básnika Horáce.

Pozoruhodně začíná tento cyklus jásavým „Alleluia perenne“ (Věčné Alleluia). Asklepiadeický rytmus se zde nachází ve zjednodušené formě 4/8 taktu. Následuje hymnus „Iesu corona virginum“ ve vroucím tónu, připsaný Sv. Ambrožovi v ambrožských dimetrech: jambický rytmus těchto veršů z rané křesťanské doby je působivě nahrazen 6/8 taktem. Nápěv na Sv. Jana od Paula Diakona z 8. století „Ut queant laxis“ se uplatnil v hudebních dějinách prostřednictvím Guida z Arezza (11. století), který svým žákům pomocí tohoto hymnu upřesnil názvy jednotlivých stupňů stupnice: ut (později do), re, mi, fa, sol, la, (solmizace). Novák používá vlastní melodii dle tohoto principu. „Stabat mater“ je zhudebněna na verše známé středověké předlohy.

Z celého díla čiší duch hlubokého křesťanského mysticismu. V poslední větě „Stabat mater“ se interpretovi i posluchači otevírá monumentální znázornění historie ukřižování.

Další skladby Jana Nováka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia
Capriccio
Capriccio - klavírní výtah
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orcehstr
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata
Rotundelli
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata brevis
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva
Toccata chromatica
Variace na téma Bohuslava Martinů

obsazenípfte, voc ad libmateriálpartitura, partnakl.č.R 228cena305,- Kč

Spustit audio