Jaký je rozdíl mezi AM a FM?

30. leden 2015

Pokud bychom si chtěli vysvětlit rozdíly mezi vysíláním amplitudovou a kmitočtovou modulací, znamenalo by to příliš mnoho odborné teorie, o které jsou popsány celé knihy. Proto jen velice obecně a stručně. Při amplitudové modulaci (AM) se mění amplituda nosné vlny podle přenášené modulace, při kmitočtové (nebo také frekvenční - FM) ovlivňuje modulace kmitočet.

Amplitudová modulace, která je náchylnější na rušení výboji atmosférické elektřiny, jiskřením elektrických spotřebičů a rozvodů, provozem vozidel atd., se využívá při vysílání na dlouhých (DV), středních (SV) a krátkých vlnách (KV) - v případě Českého rozhlasu to jsou programy stanic ČRo 1 - Radiožurnál (vysílač Topolná na DV), ČRo 2 - Praha a ČRo 6 (celé sítě vysílačů v pásmu SV) a také ČRo 7 - Radio Praha (vysílání do zahraničí na KV). Vzhledem k šířce rozhlasového kanálu 9 kHz tak může být kvalita modulace max. do 4,5 kHz.

Kmitočtová modulace, která se využívá v pásmu VKV, není tak náchylná na uváděná rušení a navíc umožňuje přenášet výrazně širší kmitočtové pásmo (cca 15 kHz), stereofonní přenos a v posledních letech i další doplňkové služby, tzv. RDS.

Spustit audio