Jana Honzíková

specialista obchodu

Většinu svého profesního života jsem věnovala skladateli Bohuslavu Martinů, nejprve v Nadaci a pak v Institutu Bohuslava Martinů (v letech 1999-2018). Věnovala jsem se organizačním a produkčním činnostem (Festival Bohuslava Martinů, sdružení International Martinů Circle), v pozici muzikologa zejména pramennému výzkumu a redakční práci. Podílela jsem se na vzniku reedice katalogu děl od Harry Halbreicha (Schott 2004). Podařilo se mi najít rukopis téměř čtyřicet let pohřešovaného autografu prvního houslového koncertu v americké Northwestern University Library (A Concerto Twice Lost, The Autograph of Martinů’s first Violin Concerto, H 226 Rediscovered, in Hudební věda č. 2-3/2016). V posledních letech jsem byla součástí projektu Souborného vydání děl Bohuslava Martinů (Complete Bohuslav Martinu Edition), která vychází u nakladatelství Baerenreiter. Většinu z osmi vydaných svazků zaštiťovala editorsky význačná jména (Ch. Hogwood, P. Wingfield), svazek č. VII (smyčcové kvartety č. 4 – 7) jsme vypracovali společně jako tým Institutu B. Martinů (Smyčcové kvartety č. 4 - 7, series IV/3/2, ed. Aleš Březina et al., BA 10576-01, Bärenreiter Praha, 2017). 

Druhou část mojí profese a nedílnou součást mojí osobnosti tvoří práce muzikoterapeutky a lektorky. Zúčastnila jsem se dvouletého výcviku v této disciplíně a mnoha kurzů a workshopů. Svoji péči jsem věnovala postiženým dětem ve skupinových i individuálních lekcích. Pořádala jsem přednášky z dějin hudby pro seniory (Studio Dobeška). Dojížděla jsem na aktivizační programy do Domova seniorů v Dobřichovicích a v tomto roce jsem absolvovala například Výcvik v telefonické krizové intervenci na Lince bezpečí. 

Neumím dělat práci, aniž bych ji považovala za svoji srdeční záležitost a tak je to i s prací v Českém rozhlase. Od září 2018 jsem postupně převzala agendu půjčovny provozovacích materiálů Českého rozhlasu a Českého hudebního fondu. Tato práce mě ohromně baví, ale má jednu chybu - nedá se stihnout. 

Mám dvě děti - Radovana a Terezku, kteří mi dělají radost i starost. Miluji sníh, zimu, lyžování a běžky. Toho si bohužel ale v naší nížině moc neužiju.