Joker - Jan Kučera

2. červenec 2013

The Joker pro trubku a orchestr vznikl na objednávku Mezinárodní soutěže Pražské jaro 2010 jako povinná skladba do druhého kola. Cenu za nejlepší provedení této povinné skladby tehdy získal skvělý francouzský trumpetista Olivier Bombrun, který jako laureát obdržel třetí místo. Společně s ním jsem vzápětí Jokera natočil pro Český rozhlas. Díky této prestižní soutěži se, k mé velké radosti, skladba záhy dostala do povědomí trumpetistů doslova po celém světě, především pak ve Francii a USA.

Myšlenka na orchestrální verzi mě napadla hned při poslechu vynikajících výkonů soutěžících, které jsem při finále soutěže dirigoval. Byl jsem nadšen, že tehdejší předseda poroty, legendární francouzský trumpetista Guy Touvron, stejně tak další člen poroty, dlouholetý první trumpetista České filharmonie Miroslav Kejmar, můj okamžitý nápad uvítali a podpořili, proto během prázdnin 2011 tato orchestrální verze vznikala a v lednu 2012 byla dokončena.

Oproti verzi klavírní se liší v zásadě pouze v mezihrách, chtěl jsem nechat více zaznít orchestr, forma je ale rozšířena jen rozvedením původních tématických nápadů. Rozšíření je patrné zejména ve střední, pomalé části, která by měla lehce upozornit na to, že i v humoru může být skryto cosi závažnějšího. V souladu s charakterem skladby jsem se snažil o pestrou, barevnou až ironickou instrumentaci a proto jsem i na tak malé ploše volil poměrně velké obsazení orchestru. Skladbu jsem tehdy charakterizoval těmito stručnými hesly, která jsou snad i pro orchestrální verzi platná: „Hravost nade vše. Smysl pro humor. Sebeironie. Nevážnost. Rarášek v tvé mysli. Fair play je samozřejmostí. To je Joker. Tvůj Joker…“

Další skladby Jana Kučery vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Barokní reminiscence
Barokní reminiscence / klavírní výtah
Benedicamus Domino
Contemplation
Full House
Suite Concertante
Tvé roztančené Já
Zrození

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio