Kaligramy pro flétnu, violoncello a klavír - Ondřej Štochl

„První, co mne při práci na této skladbě napadlo, byly tvary jednotlivých vět. Nijak jsem je oproti dřívějšku necenzuroval ani dále nerozvíjel, naopak jsem chtěl zachovat jejich naivní jednoduchost. Hudba a její poetika mi pak do nich snadno vrůstala a oživovala jejich podobu, po týdnech i měsících již trochu zašlou a povadlou. Intenzivní, vzájemně závislý vztah tvaru a poetického vyjádření jsem během komponování cítil o to intenzivněji, oč méně bylo (vědomě) racionální práce - připodobnění k básnickým kaligramům tak nejlépe vystihuje dojem, jakým na mne hotová skladba působí.“ Kaligramy pro flétnu, violoncello a klavír autor zkomponoval v roce 2008.

Ondřej Štochl (nar. 1975) se věnuje tvorbě komorních a orchestrálních skladeb, někdy s vokální či elektronickou složkou. Jeho tvůrčím zázemím je komorní soubor a skladatelské sdružení Konvergence, kde působí jako umělecký vedoucí, skladatel a violista.

Další skladby Ondřeje Štochla vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Kaligramy II. pro klavírní trio

obsazenífl, vcl, pftemateriálpartitura, partynakl.č.R-CHF 005cena145,- Kč