Kassandra a Trojský kůň - Otomar Kvěch

"Mnohé chytré hlavy poukazují na to, že evropská civilizace je v krizi. Tato krize se projevuje i v umění. Některé projevy připomínající spíše studentskou recesi či začátečnické pokusy jsou vykladači umění považovány za rovnocenné nástupce všech těch Bachů, Mozartů, Brahmsů, apod. Když na to poukážete, nevěří vám a označí vás za trapného konzervativce.

O tom je má skladba Kassandra a Trojský kůň. Kassandře také nevěřili, že nemají Trójané důvěřovat údajnému daru na usmířenou - dřevěnému koni - a nevtahovat ho za hradby města. Příběh je v mém nevelkém symfonickém obrazu až lapidárně názorný: sólový anglický roh je hlasem Kassandry, orchestr je okolní svět, který bojuje, jásá nad domnělými vítězstvími a v závěru surově ničí. Kromě tohoto "staroromantického" mimohudebního programu jsem měl ještě jeden inspirační zdroj: některé experimenty současných filmařů s časovou linií jejich děl. V německém filmu "Lola běží o život" se příběh odehraje postupně třikrát a pokaždé v malinko odlišném průběhu. Podobně i v mé skladbě se pokaždé jinak opakují dvakrát centrální plochy. Závěr je ovšem v souladu s historií trojského koně jednoznačný."

Další skladby Otomara Kvěcha vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Bouře a klid, melodram na verše Emy Destinnové
Concerto idillico pro tubu a orchestr / klavírní výtah
Expiatio

obsazenícor ingl solo, 2fl, 2ob, 2cl, cl b, 2fg, 4cor, 2trb, timp, batt (2 sonari), archimateriálpartituranakl.č.R 085cena200,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz