Kde je hranice mezi informací a reklamou?

Únorové zasedání Etické komise Českého rozhlasu

Ve čtvrtek 1. 2. se uskutečnilo první letošní zasedání Etické komise Českého rozhlasu. Na programu jednání byla dvě témata – skrytá reklama ve vysílání a vulgarity v uměleckých pořadech.

Jak skloubit nepřípustnost skryté reklamy ve vysílání s povinností Českého rozhlasu poskytovat co nejobsáhlejší informační servis? A za jakých okolností může Český rozhlas vysílat umělecká díla obsahující vulgární výrazy?

Nad těmito otázkami vedli diskusi členové Etické komise. Mezi účastníky panovala shoda v tom, že cílená skrytá reklama je v každém případě nepřípustná. Pokud cílem sdělení není přímá propagace komerční povahy, je možné připustit takové sdělení vzhledem k jeho informační hodnotě. K jednotlivým případům je nicméně vždy třeba přistupovat individuálně.

Druhé probírané téma – vulgarismy ve vysílání uměleckých pořadů – bylo rámováno dvěma otázkami: Za jakých okolností může Český rozhlas vysílat umělecké pořady s výskytem vulgarismů? A má na ně ve vysílání předem upozorňovat?

Etická komise vnímá jako jeden z úkolů Českého rozhlasu kultivaci veřejného prostředí v oblasti kultury mluveného projevu. Proto by se měl Český rozhlas vystříhat takových příspěvků, v nichž vulgarismy nejsou motivovány uměleckým záměrem. V souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání je nutno zařazovat umělecké pořady, v nichž se užívají vulgární výrazy, po 22. hodině. Mají být uvozeny upozorněním na tuto skutečnost při umístění takových pořadů na webové stránky Českého rozhlasu. Míru vulgarity je třeba posuzovat se zřetelem k jedinečným okolnostem (např. dílo jako součást klasického odkazu apod.).

Na jednání Etické komise bylo vzneseno i aktuální téma sporu generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala a části redaktorů, kteří v otevřeném dopise kritizovali jeho hodnocení reportáže Janka Kroupy o hospodaření firmy Agrofert na pozemcích neznámých vlastníků. Etická komise rozhodne o svém postupu poté, co se její členové seznámí s podklady k této problematice.

Oficiální vyjádření Etické komise si můžete přečíst zde.