• Informace
  • Kerekate - Invokace pro sólový hoboj - Sylvie Bodorová

Kerekate - Invokace pro sólový hoboj - Sylvie Bodorová

Kerekate - Sylvie Bodorová

"Výzvu Českého rozhlasu k napsání soutěžní skladby pro Concertino Praga jsem přijala s velkou chutí. Hoboj mám moc ráda pro jeho krásnou a nezaměnitelnou barvu, pro jeho výrazovou naléhavost. Emocionální náboj a taneční charakter cikánské hudby – to byly podněty, ve kterých se mi svět hoboje protnul se světem romské kultury.

Kerekate znamená v romštině „v kruhu, dokola". Pokud bych hledala něco typického v romské kultuře, je to návrat k určitým tématům, opětovné zpracování bolestných prožitků na straně jedné a velká, radostná živelnost na straně druhé. To byl i důvod, proč jsem se rozhodla ve své skladbě „Kerekate“ Invokacích pro sólový hoboj pro dvě charakterově odlišné věty – I. část „Lamentosamente“ je inspirovaná typickým cikánským nářkem, zatímco II. část „Quasi czardas“ se s romsou živočišnou radostí rozjíždí do rychlého tanečního víru i s typickými návraty v mikrostruktuře.

Skladbu jsem napsala začátkem roku 2013. Ráda bych poděkovala přední české hobojistce Liběně Séquardtové za odbornou revizi." S. Bodorová