• Informace
  • Klarinetový koncert D dur - Emil Viklický

Klarinetový koncert D dur - Emil Viklický

Klarinetový koncert D dur - Emil Viklický

„Chystal jsem se napsat koncert pro klarinet už delší čas, posledním impulsem byl skvělý výkon Ludmily Peterkové na koncertě ve Slovanském domě v roce 2014, kde jsme spolu účinkovali.

Klarinetový koncert D dur má tři části: 1. Vivace, 2. Andante con moto, 3. Allegro. Snažil jsem se využít barevných a dynamických možností klarinetu.

Ve druhé větě je citát 6 taktů klarinetového sóla z 5. věty Janáčkovy Sinfonietty, v závěru třetí části se objeví motiv moravské balady „Jedna sestra bratra měla", který přejde do hlavního motivu z první věty. Uvedená tempa jsou orientační, vždy záleží na schopnostech sólisty či sólistky."

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Další sklaby Emila Viklického vydané nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dark and Vibrant
Dvojkoncert pro harfu, hoboj a smyčcový orchestr
Klavírní koncert E dur
Obrazy pro orchestr
Tajemství člověka
Tauromaquia
Tristana
Zelený satén