Klavírní koncert E dur - Emil Viklický

Emil Viklický - Klavírní koncert E dur

O inspiraci ke komponování svého Klavírního koncertu E dur autor napsal: „Několik let jsem si pohrával s myšlenkou napsat klavírní koncert. Případně dokonce koncert s tzv. jazzovými motivy, i když nedokážu definovat, co to přesně znamená. Můj přítel malíř a grafik Jiří Anderle mě provokoval různými nahrávkami.

Pod vlivem dlouhých debat o malování a hudbě jsem se nakonec pustil na jaře 2010 do práce. Při práci na třetí větě, podzim 2010, jsem si asi podvědomě vybavil termín panoptikum života, o kterém Jiří tak často mluvil. Ve stejnou dobu jsem ve Viole doprovázel několika motivy na klavír divadelní představení / herecký návrat Luďka Munzara Obleču Tě do hvězd, ke stému výročí narození básníka Františka Hrubína. Pan Luděk Munzar vzpomíná na své herecké kolegy v Národním divadle. Některé věty zůstanou navždy viset v prostoru nad jevištěm: …To nic, to se jen starý Kukrálec opil a pustil si řetízkový kolotoč. Jen tak sám, pro sebe,… což je závěrečná replika z Hrubínovy divadelní hry Křišťálová noc. A tak se motiv kolotoče dostal do třetí věty mého koncertu.“

Pro Viklického skladatelskou tvorbu bylo od počátku příznačné tvůrčí hledačství, projevující se mj. v inspiracích z kompozičních přístupů obvyklých v artificiální hudbě a to zčásti i v jejím proudu tzv. Nové hudby. Bylo proto jen otázkou času, kdy se Viklický, který získával svou kompoziční erudici i v kurzech a konzultacích skladatelů Václava Kučery a George Crumba , pokusí také v tomto oboru. Trend k tvorbě v oblasti artificiální hudby časem sílil a nyní kvantitativně převažuje nad tvorbou pro jazzovou scénu. V hudební řeči se projevuje jeho obeznámenost s tradicemi hudby 20. století a smysl pro zvukovou barevnost.

Další skladby Emila Viklického vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dark and Vibrant
Dvojkoncert pro harfu, hoboj a smyčcový orchestr
Klarinetový koncert D dur
Obrazy pro orchestr
Tajemství člověka
Tauromaquia
Tristana
Zelený satén

obsazenípfte solo, 1fl, 1ob, cor ingl, 1cl in Es, 1cl in B, cl b, 2fg, 2cor, 1trb, 1tbn, timp, 13perc, arp, archimateriálpartituranakl.č.R 226cena390,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz