Koncert C dur pro violoncello a orchestr, op. 4 - Antonín Kraft (editor Jakub Michl)

Koncert C dur pro violoncello a orchestr, op. 4 - Antonín Kraft

Antonín Kraft (1749–1820) byl považován za jednoho z nejlepších violoncellistů své doby. Jeho první Koncert pro violoncello a orchestr C-dur je čtvrtým opusovým číslem v řadě jeho vydaných skladeb. Předlohou pro vydání Kraftova Violoncellového koncertu C dur, op. 4, který vychází jako dvaadvacátý titul historické řady Thesaurus Antiquae Musicae, byl nedatovaný lipský tisk sólového partu a orchestrálních hlasů, publikovaný vydavatelstvím Breitkopf & Härtel, uložený v Saské knihovně v Drážďanech.

Kraftův skladatelský rukopis zásadně ovlivnil jeho učitel Haydn, a to nejenom co do melodiky, ale i do formální stránky kompozice. Tisk koncertu musel být publikován mezi léty 1809 a 1814, kdy byl Kraftův syn Mikuláš hudebníkem c. a k. dvorního divadla U Korutanské brány (Kärtnertortheater). Mikuláš nechal skladbu vydat v Lipsku, kde již předtím v roce 1802 koncertoval a mohl zde před tím navázat užitečné kontakty. Lze se domnívat, že vydání a věnování koncertu, bylo – obzvláště před rokem 1814 – snahou přilepšit si u mecenáše umění, jakým byl hrabě Moritz von Fries, se kterým mohl zprostředkovat kontakt i Beethoven, přítel hraběte, který – jak plyne z dochované korespondence – udržoval zájem o stárnoucího a nemocného violoncellistu Krafta a snažil se svému příteli různými způsoby existenčně pomoct v době jeho omezených příjmů. Měla-li však dedikace hraběti náležitou odezvu, o tom dobová svědectví mlčí.

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Další kompozice Antonína Krafta vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Koncert C dur pro violoncello a orchestr "Seydlův" (partitura)
Koncert C dur pro violoncello a orchestr "Seydlův" (party)