Koncert pro flétnu a komorní orchestr / klavírní výtah - Ilja Hurník

Hudebnímu skladateli, klavíristovi a spisovateli Iljovi Hurníkovi (1922 - 2013) vyšly první klavírní skladby již v roce 1933 a jsou dodnes platné jako klasická instruktivní literatura. Od té doby pokračoval jeho vývoj plynule, bez slohových zlomů.

V roce 1938 musela Hurníkova rodina prchnout před sudetským záborem do Prahy. Ztrátu rodného Slezska mu kompenzovalo to, že se stal žákem legendárních učitelů, Vítězslava Nováka v kompozici a prof. Viléma Kurze v klavírní hře. Ke komponování a k životu klavíristy na koncertních pódiích přibyla později další "kolej" - literatura a pedagogika.

Hurníkův flétnový koncert z roku 1954 patří do řady skladeb, k nimž dal popud Milan Munclinger se svým souborem Ars rediviva (Sonata da camera, Esercizi pro dechový kvartet a další). Byl to neoklasický protest proti nátlaku socialistického realismu. Třívětá skladba přijímá klasickou koncertní formu, nadlehčený výraz a nástrojovou brilanci.

Další skladby Ilji Hurníka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dvanáct klavírních preludií
Hudba pro klavír
Koncert pro flétnu a komorní orchestr
Symfonie in C

obsazenífl solo, pftemateriálklavírní výtah, solo partnakl.č.R 071cena230,- Kč