Koncert pro flétnu a komorní orchestr - Marie Sommerová

Marie Sommerová (*1980) pochází z Orlové ve Slezsku. V roce 2002 absolvovala Pražskou konzervatoř v oboru skladba. V následujících dvou letech (2002 - 2004) se věnovala studiu dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka. V tomto období se zúčastnila dirigentských kurzů u Kurta Masura a skladatelských kurzů u Marka Kopelenta. Od roku 2004 studuje kompozici na Hudební Akademii Múzických Umění ve třídě prof. Václava Riedlbaucha. V roce 2007 stála při založení internetového časopisu A tempo Revue, kde působí v redakčním týmu. Od téhož roku je členem skladatelského sdružení Konvergence. Její skladby zazněly mimo jiné též na mezinárodních festivalech Pražské jaro nebo Pražské premiéry.

Koncert pro flétnu a komorní orchestr je dvouvětý. Věty představují dva protipóly - zatímco komornější první vychází z lineárního myšlení a nedává možnost žádnému (tedy ani sólovému) nástroji prosadit se, ve druhé větě se nástroje emancipují již ve skupinách, využívají barevnost a dynamiku orchestrace a sólová flétna předvede technicky náročnější hru. Přesto se nejedná o typické exhibování sólisty na úkor materiálové a ideové kompaktnosti hudebního díla. Premiéra koncertu zazněla ve vynikajícím provedení flétnistky Hany Brožové Knauerové s Plzeňskou filharmonií za řízení Marko Ivanoviče.

obsazenífl solo, fl, ob, cl, cor, trb, tbn, timp, batt, arp, archimateriálpartituranakl.č.R 150cena155,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz