Koncert pro housle a orchestr C dur - František Benda (editor Václav Luks)

Skladatel a houslista František Benda (1709 – 1786) věnoval mnoho svých skladeb svému nástroji. Velký vliv na Bendovu virtuozitu a tvorbu mělo jeho angažmá v kapele dvorního orchestru budoucího pruského krále Friedricha II a působení v Drážďanech, kde měl příležitost se seznámit s významnými uměleckými osobnostmi (J. G. Pisendel, J. J. Quantz).

Vydání Koncertu pro housle a orchestr C dur vychází z rukopisné partitury a partů uložených v Saské knihovně v Drážďanech. Jedná se o nejstarší dobový pramen koncertu, jehož autograf se nedochoval. Koncert zkomponoval František Benda pravděpodobně v Rheinsbergu (poznámka Reinsberg v rámci partitury) a svojí sazbou a obsazením odpovídá malému - ve srovnání s Drážďanami - obsazení Rheinsbergské kapely. Koncert pro housle a orchestr C dur je v pořadí dvanáctým titulem historické řady Thesaurus Antiquae Musicae.

Další skladby Františka Bendy vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Koncert pro housle a orchestr D dur

obsazenívno solo, vni I, vni II, vla, cemb [b.c.]materiálpartitura, partynakl.č.R 195cena585,- Kč