• Informace
  • Koncert pro housle a orchestr D dur - František Benda (editor Václav Luks)

Koncert pro housle a orchestr D dur - František Benda (editor Václav Luks)

František Benda (editor Václav Luks) - Koncert pro housle a orchestr D dur

Vydání Koncertu pro housle a orchestr D dur vychází z rukopisné partitury a partů uložených v Saské knihovně v Drážďanech. Jedná se o nejstarší dobový pramen koncertu, jehož autograf se nedochoval. Koncert zkomponoval František Benda pravděpodobně pro menší obsazení, sazbou a obsazením odpovídá malému - ve srovnání s Drážďanami - obsazení Rheinsbergské kapely.

V drážďanském opise partitury koncertu D dur se však setkáme s typickým rysem drážďanské provozovací praxe. Kopista ponechal v partituře prostor, aby mohl být orchestrální aparát rozšířen o dechové nástroje a cizí rukou jsou zde vepsány virtuózní party lesních rohů. Koncert pro housle a orchestr D dur je v pořadí třináctým titulem historické řady Thesaurus Antiquae Musicae.

Další skladby Františka Bendy vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Koncert pro housle a orchestr C dur

obsazenívno solo, 2cor in D, vni I, vni II, vla, cemb [b.c.]materiálpartitura, partynakl.č.R 196cena580,- Kč