Koncert pro klavír a orchestr d moll - Vítězslava Kaprálová

Koncert pro klavír a orchestr d moll - Vítězslava Kaprálová

Stejně jako její otec i Kaprálová inklinovala ve svém relativně rozsáhlém díle, které čítá zhruba na padesát skladeb, ke klavíru jakožto svému přirozenému hudebnímu nástroji.

Až na ojedinělé výjimky sehrál klavír v hudbě Kaprálové zásadní úlohu i jako nástroj kompoziční, s nímž experimentovala v menších i větších formách a jenž vedl její hudební jazyk ke stále větší sofistikovanosti.

Nepřekvapí proto, že jsou to právě klavírní skladby, které patří ke skladatelčiným nejvyspělejším a nejoriginálnějším dílům: od Sonaty appassionaty a Klavírního koncertu d moll až po Dubnová preludia a Variace na zvony kostela St. Étienne du Mont (a nelze nezmínit ani Bohuslavem Martinů ovlivněnou neoklasickou Partitu, v níž klavír hraje i výraznou perkusívní úlohu).

Další skladby Vítězslavy Kaprálové vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dva ženské sbory, op. 17
Partita pro smyčcový orchestr a klavír op. 20
Smutný večer
Smyčcový kvartet č. 1, op. 8
Suita rustica, op. 19
Suite en miniature, op. 1
Vánoční preludium
Vojenská symfonieta op. 11

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz