Koncert pro klavír a orchestr Es dur, op. 20 - Václav Jan Tomášek (editor Vojtěch Spurný)

26. duben 2007

Václav Jan Tomášek (1744 - 1850) patřil mezi nejvýznamnější osobnosti hudebního života v Čechách v 1. polovině 19. století. Byl vynikajícím klavíristou, uznávaným skladatelem a proslulým učitelem hudby. Rozsáhlejší instrumentální skladby - symfonie, koncerty, předehry - komponoval v prvním desetiletí 19. století. Koncerty napsal pouze dva, a sice pro klavír: C dur, op. 18 a Es dur, op. 20.

Druhý klavírní koncert Es dur, vycházející jako šestý titul řady Thesaurus Antiquae Musicae, je uložený v Tomáškově pozůstalosti v Národním muzeu - Českém muzeu hudby. Dochoval se ve dvou torzech. U staršího rukopisu je ztracený začátek skladby, u mladšího rukopisu je zkomponovaný pouze začátek první věty. Kompletně existuje klavírní part, který koresponduje se starší verzí.

Vzhledem ke skutečnosti, že autorova zamýšlená revize díla nebyla dokončena a práce byla přerušena takříkajíc v prvém rozběhu, vydáváme Tomáškův klavírní koncert v jeho prvé verzi. Nebereme tedy v úvahu autorem později provedené tužkové opravy a fragment přepracované verze prvé věty. Z praktických důvodů jsme se rozhodli otisknout v rámci partitury 84 ztracených taktů úvodu první věty, instrumentovaných editorem na základě dochovaného sólového klavírního partu.

obsazenípfte, fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cor, 2cln, timp, archimateriálpartituranakl.č.R 081cena700,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na katerina.zizkova@rozhlas.cz

Spustit audio