Koncert pro tubu a smyčce / klavírní výtah - František Domažlický

Koncert pro tubu a smyčce - František Domažlický / klavírní výtah

Concerto per tuba contrabasso ed archi, op. 53 Františka Domažlického (1913 - 1997) vzniklo společně s Duettem pro dvě kontrabasové tuby v roce 1983 z podnětu tehdejšího tubisty České filharmonie a pedagoga Pražské konzervatoře Václava Hozy.

Typem své invence, zpracováním i traktováním sólového partu koncert nezapře inspiraci v Hindemithově tubové sonátě z roku 1955. Charakteristickým prvkem Domažlického hudební řeči je v rámci tonálního cítění výrazná chromatičnost, kterou uplatňuje jak v melodické, tak v harmonické rovině.

Domažlického Koncert pro tubu a smyčce je jako jedna z mála českých skladeb pro tubu oblíbeným studijním materiálem na hudebních školách a objevuje se i na interpretačních soutěžích. Zároveň s orchestrální partiturou vytvořil autor i klavírní verzi díla.

Další skladby Františka Domažlického vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Koncert pro tubu a smyčceConcertino pro dudy in es a orchestr op. 76
České písně pro tři ženské hlasy (nebo dětský/ženský sbor) a smyčcové kvarteto, op. 17
Scherzo pro tubu a klavír
Sonata per trombone e pianoforte, op. 58
Sonatina pro tubu a klavír