Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 "Cesta poznání" - Zdeněk Šesták

26. květen 2008

Jako skladatel má Zdeněk Šesták na svém kontě řadu skladeb nejrůznějších forem a obsazení - smyčcové kvartety a kvintety, symfonické skladby, nástrojové koncerty, vokální kompozice (od písňových až po oratorium), skladby pro dechové nástroje i tvorbu věnovanou dětem.

K prvnímu vydání svého Koncertu pro violoncello a orchestr "Cesta poznání" skladatel řekl: "Vedle své práce skladatelské se zabývám též studiem staré hudby, objevováním a zpracováváním často nespravedlivě zapomenutých hodnot, jež mají i dnešku co říci...

Jde mi přitom nejen o hudbu samu, ale i o souvislosti, jež stojí jakoby v pozadí za vznikem uměleckého díla. Je to permanentní a vůbec ne snadný proces poznávání. Cesta, kterou člověk za tímto účelem prochází, je plná úskalí, omylů i zklamání, ale i pocitů radosti z objeveného. Je to neustálý zápas o postižení, resp. přibližování se k onomu kantovskému - Ding an sich - u vědomí naší lidské nedostatečnosti. Věci a jejich historické souvislosti se neprojevují vůbec snadno a nějak přímočaře, k jejich uchopení je velice často potřeba velkých oklik a dialektického úsilí. Podstatu věcí i dějů nelze však poznat v žádném případě absolutně, ať se to týká jevů přírodních či společenských, o lidské duši ani nemluvě. Ale ta cesta sama o sobě, byť často neschůdná a trnitá, stojí za to, abychom se na ni vydávali."

Další skladby Zdeňka Šestáka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Musica bizzarra per fagotto e pianoforte
Symfonie č. 4 pro smyčcový orchestr
Tři kusy pro klarinet a klavír

obsazenívcl solo, 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cor, 2trb, timp, cel, arp, archimateriálpartituranakl.č.R 139cena385,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio