Koncertino pro flétnu, tympány a dudy - Jiří Gemrot

22. březen 2002

Koncertino pro flétnu, tympány a dudy má jiskřivá témata a ve stavbě a barevnosti instrumentace nechybí nic z vymožeností, které skýtají vrcholné skladby 20. století.

Skladba je "šitá" na míru chicagského orchestru Sinfonietta a pod taktovku dirigenta Paula Freemena, který ji objednal a také se svým orchestrem dne 13. května 2002 v Chicagu úspěšně premiéroval. Autor Jiří Gemrot (*1957) ji vytvořil v neuvěřitelně krátkém čase, doslova v zášlehu invence. Plna barvy a živých témat evidentně počítá s americkým posluchačem. Také sólistům je dán dostatečný prostor pro předvedení virtuosity. Zvuk dud je začleněn objevně. Je sice cizorodý, ale neruší, naopak vzrušuje.

Další skladby Jiřího Gemrota vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Americká předehra
Bukolika
Capriccio pro cello a klavír
Klavírní kvintet
Koncert pro hoboj a orchestr / klavírní výtah
Koncert pro klavír a orchestr
Písně na slova Ingeborg Bachmann
Povídka pro klavír
Sonáta pro violoncello a klavír
Vidina pro varhany
Virtuosino per corno e pianoforte
II. symfonie

obsazenífl, timp, cornamusa - soli; 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cor, 2trb, 3tbn, archimateriálpartituranakl. č.R 015cena245,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio