• Informace
  • Krajiny andělské pro baryton a velký orchestr - Ivan Kurz

Krajiny andělské pro baryton a velký orchestr - Ivan Kurz

Ivan Kurz - Krajiny andělské

„Krajiny andělské s použitím textů Michaila Lermontova, Christiana Friedricha Henrici, Charlese Baudelaira, lidové poezie a starých modliteb z roku 2009 jsou subjektivní reakcí na postupné rozrušování hierarchie hodnot v rámci našeho takzvaně kulturního moderního světa.

Touto skutečností tísněný a vykořeňovaný člověk pochopitelně hledá a bude i nadále hledat nějaké útočiště. Z počátku snad pouze podvědomě, ale později, zajisté stále intenzivněji, bude toužit po krajině odpočinku. „Krajiny andělské“ jsou vizí takové oázy.

Mottem skladby jsou následující verše Lermontovovy: „O půlnoci letěl po nebeské pláni anděl a tiše pěl. A hvězdy a Měsíc a všechna oblaka naslouchala svatému hlaholu co zněl." - Naslouchejme též.

Další skladby Ivana Kurze vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Adamu
Četnické humoresky, orchestrální suita
Duše živá
Očekávání
Pírka ptáka Ohniváka
Vánoční zpěvy a koledy

obsazeníBar solo, picc, 2fl, 2ob, 2cl, cl b, 2fg, cfg, 4cor, 3trb, 3tbn, tb, timp, 12perc, 4camp di métal, camp, vibf, cel, archimateriálpartituranakl.č.R 218cena195,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz