Míjení času - Hanuš Bartoň

„Na počátku roku 1999 jsem stál před úkolem napsat novou skladbu pro náš soubor MoEns. Tehdy jsem se zajímal o to, jak znovu nějakým působivým a přitom neotřelým způsobem postavit do základu harmonie hudby konsonantní souzvuky. Vznikla tak skladba, která používá především durové kvintakordy, které jsou ale v jiných vztazích, než odpovídá vžitým tonálním zvyklostem. Harmonický princip, vzdáleně možná příbuzný stylu tzv. spektrální hudby, jsem volil s ohledem na výrazový záměr.

Pomalé a nenápadné harmonické změny, pravidelný puls čtvrťových hodnot a také použitý rejstřík syntezátoru, který určuje způsob instrumentace skladby, dávají hudbě výraz navozující pocit pomalého plynutí. Odtud název skladby "Míjení času". Skladba byla od roku 1999 mnohokrát provedena souborem MoEns, dále v dubnu 2008 souborem Continuum v Torontu a nejnověji 2009 norským souborem BIT 20 na Světových dnech soudobé hudby ISCM v Göteborgu.“

Hanuš Bartoň (nar. 1960) se ve své tvorbě soustřeďuje na hudbu instrumentální, vedle řady komorních a orchestrální děl je také autorem scénických hudeb k činoherním inscenacím.

Další skladby Hanuše Bartoně vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dvojkoncert pro klarinet, altový saxofon a orchestr
Šest starobylých miniatur
Trio pro klarinet, violu a klavír
Tříšť - Scelení

obsazenífl, cl in B, vno, vla, vcl, pfte, syntmateriálpartitura, partynakl.č.R-CHF 004cena290,- Kč