Musica bizzarra per fagotto e pianoforte - Zdeněk Šesták

3. srpen 2018

Jako skladatel má Zdeněk Šesták na svém kontě řadu skladeb nejrůznějších forem a obsazení – smyčcové kvartety a kvintety, symfonické skladby, nástrojové koncerty, vokální kompozice (od písňových až po oratorium), skladby pro dechové nástroje i tvorbu věnovanou dětem.

„Pro dřevěné dechové nástroje jednak sólové nebo s doprovodem klavíru vznikla v mé dílně řada skladeb. Pro sólový fagot jsem vytvořil v roce 1966 Pět virtuózních invencí, jež byly, často jako velmi náročná sólová skladba, zařazovány do nejrůznějších interpretačních soutěží včetně soutěže Pražského jara.

V titulu skladby Musica bizzarra pro fagot a klavír jsem záměrně použil toto italské, ale odtud i v češtině používané adjektivum „bizarní“. Sémanticky nahlíženo je toto slovo výrazem a znakem pro podivnost, nezvyklost, rafinovanost, neotřelost či neočekávanou schválnost atd. Kéž budoucí interpreti této skladby mají i toto na vědomí.“

Další skladby Zdeňka Šestáka vydané Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 "Cesta poznání"
Symfonie č. 4 pro smyčcový orchestr
Tři kusy pro klarinet a klavír

Missa solemnis in Dis - Karel Blažej Kopřiva (editor Zdeněk Šesták)
Sinfonia ex Dis - Jan Adam Gallina (editor Zdeněk Šesták)

Spustit audio