Název festivalu Prix Bohemia Radio

10. listopad 2022

Název soutěže je důležitá značka, která se nemění, i když se místo konání festivalu přesouvá.

Dobrý den,

může mně někdo vysvětlit, proč je v bývalém moravském hlavním městě Olomouci pořádán festival Prix Bohemia Radio? Nejedná se o provokaci?

S pozdravem

T. S.

______________________________________________________________________

Vážený pane,

dovolte mi několik poznámek k Vašemu dopisu. Evropská rozhlasová pracoviště posílají své slovesné, hudební i dokumentární pořady na mezinárodní přehlídky a soutěžní festivaly, stejně jako je to v oblasti televizní tvorby nebo filmu. K těm nejvýznamnějším mezinárodním rozhlasovým soutěžím patří Prix Italia, Prix Marulič a Prix Bohemia. Název soutěže je důležitá značka, která se nemění, i když se místo konání festivalu přesouvá. Prix Bohemia se konala v Praze, Plzni, Poděbradech a nyní v Olomouci. Důvodem je organizační a návštěvnické zázemí, které dokáže vytvořit jedno z nejdůležitějších měst České republiky. V Olomouci sídlí Katedra divadelních a filmových studií Univerzity Palackého, jež má má jako jediné akademické pracoviště v České republice specializaci Televizní a rozhlasová studia a dále doktorský program Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize.

Rozumím podstatě Vašeho dotazu, avšak pokud bych měl rozhodovat o tom, zda festival přejmenovat na Prix Moravia, byl bych proti tomu, neboť by se tím ztratila tradice předchozích 37 ročníků a hrozilo by reálné nebezpečí, že zahraniční (ale i domácí) tvůrci přesunou své přihlášky k jiným festivalům. Nehledejte v tom prosím žádnou provokaci, upřímně řečeno nic podobného by mne a věřím, že ani pořadatele soutěže nenapadlo. Český rozhlas Olomouc, který se na organizaci soutěže vydatně podílí, je solidní stanicí pro vysílající pro moravský region a svých posluchačů si váží. Tradiční název festivalu bych se zpochybněním nebo dokonce dehonstací moravské identity rozhodně nespojoval.

S pozdravem a přáním pěkného víkendu

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio