Obnovená premiéra a představení nové kritické edice Sinfonií à 3 & à 4 Karla Kohauta

9. prosinec 2019

Po téměř třech staletích od prvního uvedení zazněly ve Staré radnici v Brně skladby Karla Kohauta v podání rakouského souboru Ars Antiqua Austria.

Vídeňský rodák s českými kořeny Karl Kohaut (1726–1784) působil celý svůj život ve službách nejvyšších šlechtických kruhů monarchie (osobní sekretář hraběte a později knížete Václava Antonína z Kaunitz-Rietbergu). Jeho působení u dvora se však neomezovalo pouze na kancelářskou práci, neboť byl pověřen zkomponováním dvou oslavných kantát ke korunovaci Josefa II. římským králem (1764).
I když nezastával v císařských službách žádnou oficiální pozici hudebníka, jeho hudba byla velmi ceněna a zněla u dvora i v salónech vídeňské šlechty a nejen tam. Za svého života byl nejvíce oslavován jako virtuos na barokní třinácti-sborovou loutnu, uměl však hrát i na další nástroje.

V jeho tvorbě se pak kromě velmi virtuózních skladeb pro loutnu a nezanedbatelného množství chrámových děl nalézají také četné kompozice pro různá uskupení smyčcových nástrojů, od komorních trií a kvartetů po zjevně orchestrálněji zamýšlené obsazení sinfonií s hoboji a lesními rohy ad libitum. U sinfonií, divertiment a partit, jak jsou tato díla napříč dochovanými prameny nazývána, můžeme předpokládat jak obsazení více hráči na jeden part, tak sólistické obsazení, které bylo zvoleno pro novodobou premiéru 24. listopadu v Křišťálovém sále Staré radnice v Brně.

Skladby, k jejichž obnovené premiéře na koncertě v podání rakouského ansámblu Ars Antiqua Austria došlo, pocházejí převážně z 50. let 18. století a dokládají skladebný vývoj od tříhlasé sazby (blízké triové sonátě a orchestrálním triím) směrem k čtyřhlasé sazbě, z níž se vyvíjela forma smyčcového kvarteta, ale také raných sinfonií, směřujících ke klasicistní formě vídeňských symfoniků.

Karl Kohaut: Sinfonie à 3 in Es

Vydávané sinfonie jsou spjaty s hudební sbírkou šlechtického rodu Valdštejnů a dochovaly se částečně unikátně ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně.

Kritické vydání řady Thesaurus Antiquae Musicae č. 33 je možné zakoupit na e-shopu Radiotéka.cz

Karl Kohaut -  Šest sinfonií à 3 & à 4

Reportáž České televize naleznete zde

Spustit audio