• Informace
  • Oko, symfonická fantazie pro chlapecký hlas a orchestr - Olga Ježková

Oko, symfonická fantazie pro chlapecký hlas a orchestr - Olga Ježková

Olga Ježková - Oko

„Nadchla mě drobná knížka určená pro děti zhruba od pěti let, ve které jsou srozumitelným jazykem předloženy k přemýšlení úryvky ze žalmů a epištol. Dítě je člověk sice malý, ale někdy s velikými problémy. Je myslím dobré, když si co nejdříve uvědomí, že se může obracet k něčemu ještě vyššímu, stálejšímu a dokonalejšímu, než jsou jen lidé okolo něho.

Někdy toho dokážeme pramálo, i když se snažíme sebevíc. Existuje tedy ještě jiné Oko, které o všem ví. Představa plného symfonického zvuku vedle dětského hlasu byla pro mě neodolatelná a cítím ji jako své vyjádření každého lidského volání k Boží existenci.“

Stěžejní část díla Olgy Ježkové (nar. 1956) tvoří vokální skladby na liturgické nebo duchovní texty /Missa in honorem sancti Adalberti, Missa laeta, Jerusalem gaude, Pater noster, Raesurrexi… a další/, dále na slova poezie O. Mikuláška, J. Skácela a dalších českých básníků /cykly písní a sborů/. Zdrojem její inspirace k instrumentální tvorbě je výtvarné umění a barevné slyšení světa. /Spektrum základních barev pro kytarové duo, Žlutočervený plakát pro symfonický zvuk, Smyčcový kvartet „Modrý“/ a další.
Olga Ježková

Další skladby Olgy Ježkové vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Modré valéry
Pastýř David

obsazenívoc puerile, picc, 2fl/fl alto in G, 2ob, ci, 2cl, 2fg, 4cor, 4trp, 3trb, tb, tymp, 7perc, arp, archimateriálpartituranakl.č.R 231cena125,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz